Restart a Day

16-10-2013

Vandaag, woensdag 16 oktober 2013, vindt de allereerste editie van de door de Europese Reanimatieraad (ERC) georganiseerde “Restart a Heart Day” plaats. Het doel van deze dag is het grote publiek te leren een slachtoffer van een circulatiestilstand te reanimeren en hoe de zeer lage overlevingskansen na een circulatiestilstand te verhogen.

De campagne “Restart a Heart” sluit aan op een verklaring van het Europees Parlement van juni 2012 waarin aan alle lidstaten gevraagd wordt om een Europese voorlichtingsweek over een circulatiestilstand te organiseren, met als doel het grote publiek, de artsen en de andere gezondheidswerkers voor te lichten en op te leiden.
Elk jaar krijgen ongeveer 400.000 Europeanen een circulatiestilstand, waarvan 350.000 buiten het ziekenhuis. Een circulatiestilstand kan zich overal voordoen, te weten op straat, op de werkvloer, tijdens of na een intense fysieke inspanning. Het merendeel doet zich echter voor in de thuissituatie. Op dit ogenblik overleeft in Europa minder dan één op de tien slachtoffers. Onmiddellijk starten met Basale reanimatie kan de overlevingskansen verdubbelen of verdriedubbelen. Reanimatie door omstanders gebeurt in Europa echter slechts in 20% van de circulatiestilstanden buiten het ziekenhuis. “Spijtig genoeg krijgt slechts een kleine minderheid van de slachtoffers van een circulatiestilstand tijdig de noodzakelijke levensreddende handelingen toegediend” verklaart professor Maaret Castrén van het Zweedse Karolinska Institutet en voorzitter van de ERC.

De Europese reanimatieraad bevestigt dat een toename van het aantal mensen dat kan reanimeren jaarlijks meer dan 100.000 levens kan redden.

Het percentage door omstanders verrichte reanimaties varieert sterk in Europa: van 12% voor Andalusië (Spanje) en 15% in Duitsland tot hele hoge percentages in Nederland (61%) en Zweden (59%). Het huidige aantal overlevenden varieert van streek tot streek: in sommige landen hebben slachtoffers slechts 6% overlevingskansen (voornamelijk in Oost-Europa), in andere landen zoals in Nederland, Zweden en Noorwegen, waar het aantal door omstanders gestarte reanimaties hoger ligt, bedraagt het overlevingspercentage 40%. Als het aantal door omstanders gestarte reanimaties overal in Europa stijgt naar 60%, zoals in de landen met de hoogste reanimatie- en overlevingspercentages, moet het mogelijk zijn jaarlijks 100.000 extra mensenlevens te redden in Europa.

Om die cijfers in hun context te plaatsen, komt het geraamde aantal overlijdens aan een circulatiestilstand buiten een ziekenhuis in Europa (350.000) overeen met 1.000 doden per dag gedurende een heel jaar, zijnde het equivalent van het neerstorten van twee jumbojets elke dag van het jaar zonder overlevenden. Het aantal verkeersdoden in Europa bedraagt, ter vergelijking, jaarlijks 28.000. Toch liggen de bedragen die jaarlijks in de verkeers- en autoveiligheid geïnvesteerd worden fors hoger dan de in de CPR geïnvesteerde bedragen.
Meer informatie over deze dag vind u op www.restartaheart.eu op facebook en youtube.

De verschillende partners van de NRR (Hartstichting, Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis en de Vereniging VvAA) besteden al op zeer regelmatige basis aandacht aan bewustwording. Daarom is met de partners afgesproken deze dag in Nederland geen bijzondere aandacht te geven. 

Bron: Nederlandse Reanimatieraad

0