Reanimatie onderzoek

15-07-2014

Reanimatie in kaart gebracht
Reanimatie staat volop in de belangstelling. De inzet van burgerhulpverleners en het toenemende gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) blijkt de overlevingskans positief te beïnvloeden. Tegelijkertijd staat het nut van reanimatie ook ter discussie. Kortom, reanimaties vormen ook voor Ambulancezorg Groningen een belangrijk aandachtsgebied.
Klik op onderstaande link voor meer informatie.

http://www.ambulancezorggroningen.nl/partners/reanimatie-onderzoek

Bron: Ambulancezorg Groningen

0