Hartveilig wonen-trofee voor Bronckhorst.

18-02-2011

De gemeente Bronckhorst is de eerste in de regio Achterhoek en Noord-Oost Gelderland die volledig ‘hartveilig’ is. Daarvoor ontving ze deze week een transparante trofee.

Hartveilig wil zeggen dat een gemeente op alle risicoplekken een AED (automatische externe defibrillator) heeft hangen. Belangrijker nog is dat deze ook bediend kan worden door een vrijwilliger.

Jan Otten van de gemeente Bronckhorst begeleidde het Hartveilig Wonen-project. Dat begon in 2008 nadat er een risico-analyse werd gemaakt van de aanrijtijden van de ambulances. Uit deze analyse bleek op welke plekken er het beste een AED geplaatst kon worden. Daarna zijn vrijwilligers geworven door dorpsbelangenorganisaties. Mensen die al de nodige cursussen hadden gevolgd maar ook mensen die nog opgeleid moesten worden om een AED te bedienen.

Inmiddels zijn 230 vrijwilligers actief voor 26 AED’s verspreid over de 44 kernen van de gemeente Bronckhorst. Overigens zijn er plannen de AED-dichtheid nog verder te verhogen door ook apparatuur die al in bedrijven aanwezig is, in te zetten.

Bron: De Gelderlander.

0