Defibtech wint prijs voor ontwerp.

13-12-2010

De IDSA, een vooraanstaand Amerikaanse instituut voor ontwerpers heeft de Defibtech Lifeline AED vereerd met een ‘Decade Award’. Een enorme opsteker voor de fabrikant die innovatie probeert te combineren met een ergonomisch ontwerp. In 2004 werd het ontwerp van de Lifeline ook al geprijsd door IDSA en werd het “hottest product design of the year” genoemd.

Bron: Medizon B.V.

Defibtech Lifeline AED in ‘Blik op de Weg’.

13-10-2010

Het AVRO-programma “Blik op de weg” heeft dinsdagavond 12 oktober op Nederland 1 uitgebreid aandacht besteed aan de Defibtech Lifeline AED. De voertuigen die voor dit programma worden gebruikt zijn onlangs voorzien van de Defibtech AED’s. In het item wordt nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is een AED in je omgeving te hebben.
Leo de Haas TV Produkties, de producent van ‘Blik op de Weg’ koos voor de Defibtech Lifeline AED omdat het een uiterst betrouwbare en eenvoudig te bedienen AED is. Op de website van “Blik op de weg” worden de auto’s inclusief de AED’s uitgebreid gedemonstreerd.

De uitzending van ‘Blik op de Weg’ van dinsdag 12 oktober is te zien via onderstaande link:

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/987547

Bron: Medizon B.V.

Software aanpassing DBP-2800 batterij-unit

08-06-2010

Groningen, 8 juni 2010.

Defibtech kondigt vrijwillige software-correctie aan voor DBP-2800 Batterij-units.

Defibtech heeft bekend gemaakt dat het een vrijwillige software-correctie aan het voorbereiden is voor de DBP-2800 Batterij-units, die vóór 4 juni 2007 zijn gefabriceerd. De DBP-2800 Batterij-unit is de hoofdbatterij met een stand-by tijd van 7 jaar, welke wordt gebruikt voor de Defibtech Lifeline Automatische Externe Defibrillator (AED).

Het is wereldwijd in vier gevallen voorgekomen dat een AED, met een batterij-unit die tot de correctie behoort, een onterechte fout bespeurde tijdens het opladen van de AED voor het geven van een defibrillatieschok, met als gevolg dat de schok werd geannuleerd.

De betrokken batterij-units zullen worden voorzien van nieuwe software door middel van SD-kaarten. De update kan eenvoudig op locatie worden uitgevoerd. In afwachting van deze update adviseert Defibtech de eindgebruikers om de apparaten in dienst te houden.

Medizon, importeur voor Defibtech in de BeNeLux, zal namens Defibtech de software-correctie in Nederland en België begeleiden. In week 24 (14 t/m 18 juni) zal begonnen worden met het updaten van de batterij-units. De eigenaren/beheerders van de betrokken batterij-units zullen worden benaderd door Medizon of door een door Medizon geautoriseerd bedrijf.

De software-correctie betreft alle DBP-2800 Batterij-units die vóór 4 juni 2007 zijn gefabriceerd. Op de website van Defibtech kunt u controleren of uw batterij-unit wel of niet onder de correctie valt. Ga daarvoor naar de volgende webpagina: www.defibtech.com/batteryFA
U kunt ook bellen met Medizon op telefoonnummer 050 – 313 3096.

De aangekondigde update is gerapporteerd bij The Food and Drug Administration (FDA). www.fda.gov/medwatch

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Medizon
Ceintuurbaan Noord 170
9301 NZ Roden
Tel:  050 – 313 3096
E-mail: info@medizon.nl

Bron: Medizon B.V.

Defibtech Lifeline AUTO in juni 2010 verkrijgbaar.

22-02-2010

In juni zal de vol-automatische versie van de Defibtech Lifeline AED in Nederland verkrijgbaar zijn. Met de ontwikkeling van de Defibtech Lifeline AUTO, zoals het model wordt genoemd, heeft Defibtech een antwoord op de steeds groeiende vraag naar vol-automatische defibrillatoren.

Waar de semi-automatische AED een schokadvies aan de hulpverlener gaf, zal de vol-automaat deze schok zelf geven. De druk op de knop behoort bij de ‘AUTO’ daarmee tot de verleden tijd. De bekende semi-automatische Lifeline AED zal naast de ‘AUTO’ gewoon leverbaar blijven.

De bruto adviesprijs voor de ‘AUTO’ zal 1.900,- euro zijn. U kunt uw bestelling inmiddels plaatsen bij Medizon.

Bron: Medizon B.V.

Defibtech Lifeline VIEW in de VS gelanceerd

29-10-2009

Groningen, 29 oktober 2009.

Het wordt nog makkelijker een leven te redden!
Defibtech heeft eind oktober de Defibtech Lifeline® VIEW gelanceerd. Dit gebeurde in de VS. De eerste ‘Views’ zullen rond de jaarwisseling in Nederland verkrijgbaar zijn. Deze nieuwe AED toont op een LCD scherm wat er moet gebeuren in geval van nood. Eén druk op de knop start de AED, licht het scherm op en een rustige duidelijke stem zegt wat te doen. De stem wordt ondersteund door duidelijke korte instructiefilmpjes en beknopte tekstregels op het lcd scherm

Bron: Medizon B.V.

Scheybeeck Investments B.V. neemt een meerderheidsbelang in Medizon B.V.

09-10-2008

Op 3 oktober heeft Scheybeeck Investments B.V. als investeerder een meerderheidsbelang genomen in Medizon B.V. In Nederland heeft Medizon een belangrijke pioniersrol gespeeld in de introductie van AED’s.  Medizon is uitgegroeid tot een belangrijke marktspeler. Met Scheybeeck Investments wil Medizon een marktleidersrol blijven vervullen.

De markt van AED’s is een jonge en zeer specialistische groeimarkt. Waar voorheen defibrillatoren alleen in ambulances en ziekenhuizen werden gebruikt door medisch personeel, zijn AED’s steeds vaker te zien in het dagelijkse straatbeeld. Het belang van AED’s voor reanimatie door leken wordt mede ondersteund door de Nederlandse Hartstichting in haar 6 minuten campagne.

Naar verwachting zal de grootste groei de komende 10 jaar plaatsvinden in het thuismarktsegment aangezien driekwart van de hartstilstanden daar plaatsvindt.

De synergie tussen Scheybeeck Investments en Medizon maakt het in de toekomst mogelijk om nieuwe marksegmenten te benaderen. AED verhuurconcepten en het ontwikkelen van eigen producten voor de thuismarkt behoren tot de mogelijkheden

Bron: Medizon B.V.

Brandweer Opheusden ontvangt defibrillator

23-07-2007

Opheusden , 23 mei 2007.

De Opheusdense winkeliersvereniging WVO heeft de lokale brandweerpost een defibrillator aangeboden.
Met deze zogenaamde AED (automatisch externe defibrillator) kan een gestoord hartritme worden hersteld door middel van het toedienen van een stroomstoot. Het in Opheusden gestationeerde blusvoertuig wordt ermee uitgerust. Naar verwachting is de AED na de zomer operationeel. Het brandweerpersoneel moet hiervoor eerst nog een opleiding volgen.WVO-voorzitter Cees van Eck: „De lokale middenstand beseft terdege hoe belangrijk het is als hulpdiensten over een AED beschikken. Immers, zij komen op plaatsen waar calamiteiten zijn en mensenlevens op het spel staan. Vandaar dat we voor de brandweer een AED hebben bekostigd. Het bedrijf Medicall Life Support in Kesteren heeft het gebruiksvriendelijke en levensreddende apparaat geleverd.

Bron: Medizon B.V.

Automatische Externe Defibrillator voor EHBO-afdeling Leersum

08-03-2007

Leersum, 8 maart 2007.

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan.
Al enige jaren geleden werd er gesproken over de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator waarmee slachtoffers van hartfalen en een mogelijk daarop volgende hartstilstand snel gedefibrilleerd kunnen worden. Met alleen de handmatige reanimatie aangevuld met evt. mond op mond beademing duurt het altijd nog 10tot 15 minuten eer er een ambulance verpleegkundige een schok kan toedienen. Op donderdag 8 maart werd in het bijzijn van vele belangstellenden een cheque t.w.v. € 2545 overhandigd door Mevr. Dijkhuizen, afgevaardigde van het Coöperatiefonds van de RABOBANK Utrechtse Heuvelrug en omstreken. Het bestuur van de EHBO afd. Leersum had in oktober 2006 een aanvraag bij dit fonds ingediend. Nadat bekend werd dat er een positief besluit voor financiële ondersteuning genomen was kon de apparatuur, waaronder ook een trainer worden besteld.

Nu er binnen de Eerste Hulpverlening bij onze afdeling een AED is hebben zo’n 30 gediplomeerde leden hun aantekening “AED bediener” behaald. Er is onder grote aandacht van alle aanwezigen een demonstratie gegeven waarbij “Anny”de hoofdrol speelde. Voortaan gaat de AED op alle evenementen mee.
We hopen dat er weinig of geen gebruik nodig zal zijn.

Bron: Medizon B.V.

Reanimatiepoppen voor 12 E.H.B.O. verenigingen en Rode kruis afdelingen in de Betuwe.

22-02-2007

Betuwe, 22 februari 2007.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Betuwe heeft aan 12 E.H.B.O. verenigingen en Rode Kruis afdelingen in de Betuwe reanimatiepoppen uitgereikt. Tevens zijn ook speciale laptops overhandigd waarmee de reanimatie-oefeningen kunnen worden geregistreerd. Op woensdagavond 21 februari vond de feestelijke uitreiking plaats. Alle bestuursleden van de verenigingen waren hierbij aanwezig.

“Rabobank Betuwe is een coöperatie met leden. Een deel van de winst vloeit jaarlijks terug naar het werkgebied” vertelt Teun geluk, voorzitter van het Coöperatiefonds. Het coöperatiefonds ondersteunt projecten die de leefbaarheid bevorderen en een duurzaam en maatschappelijk karakter hebben. “Naar aanleiding van een verzoek van E.H.B.O. vereniging Opheusden voor een reanimatiepop, hebben we alle andere verenigingen in ons werkgebied actief benaderd. De verenigingen reageerden heel enthousiast op ons aanbod”.

De avond kreeg een bijzonder verrassend tintje door de inzet van een lotusslachtoffer. Een lotusslachtoffer is een persoon die is getraind om ongevalssituaties en verwondingen te kunnen nabootsen. Het lotusslachtoffer simuleerde een hartstilstand en viel pardoes op de grond. Toen kwam de hulpverlening op gang. Op een klaarliggende reanimatiepop werd door een aantal gediplomeerde E.H.B.O.-ers een demonstratie reanimatie gegeven. Via een groot scherm konden alle aanwezigen in grafieken zien of de beademing en hartmassage adequaat werd uitgevoerd. Door de bijgeleverde speciale software en laptop was dit goed te volgen. Ook werd tijdens de demonstratie gebruik geoefend met een Automatisch Externe Defibrillator (Defibtech Lifeline AED ). Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. Al met al een levensechte demonstratie die heeft aangetoont dat kennis over reanimatie essentieel is bij eerste hulp bij hartfalen.

Door de donatie krijgen de reanimatiecursussen weer nieuw leven ingeblazen. Met behulp van de poppen kunnen nieuwe cursisten en leden van de verenigingen leren reanimeren volgens de laatste EU-richtlijnen. Hiermee hopen we dat er vele levens gered zullen worden!

Bron: Medizon B.V.

Q-park kiest voor Defibtech in geheel Europa.

29-01-2007

GUILFORD, CT – January 29, 2007.

Defibtech, manufacturer of the award-winning, price- and performance-leading Lifeline™ and ReviveR™ brand automated external defibrillators (AEDs), today announced that Q-Park chose to install Defibtech Lifeline™ AEDs in their parking lots throughout Europe.

Q-Park is one of the leading players in the European parking industry and owns, operates, manages and runs – fully, or in combination – multi-story car parks. The Q-Park mission is to deliver high-quality parking and related customer-oriented services, focusing on speed, convenience, safety, and hospitality at key locations such as city centers, airports, railway stations and hospital sites. The company has 2,320 employees and 525,000 parking spaces and is active in ten European countries including the Netherlands, Belgium, Germany, France, the UK, Ireland, Denmark, Norway, Sweden and Finland.

Q-Park management has recently enhanced its innovative position in Europe by installing 300 Lifeline™ AEDs in car parks throughout seven European countries. With this deployment Q-Park has become the first European car park organization to set new heart safety standards for parking customers.

“Defibtech AEDs have become the AED of choice not only for large-scale North American deployments, but are also being chosen by more and more international customers,” said Defibtech president Gintaras Vaisnys. “Defibtech AEDs can be found all over the world in places like the Netherlands, UK, Ireland, Italy, Germany, France, Spain, China, Malaysia and Singapore.” The audible instructions, which “talk” the user through the steps of a rescue, are available in a number of different languages.

AEDs revive victims of sudden cardiac arrest caused by ventricular fibrillation. Health experts estimate that sudden cardiac arrest kills about 400,000 people in the United States and millions of people worldwide each year. Studies show that if victims are defibrillated within a minute or two after arrest, more than 70 percent survive. If defibrillation is delayed for more than 10 minutes, only 5 percent live, making immediate access to AEDs vital.

About Defibtech
Defibtech relentlessly pursues one goal: making the best automatic external defibrillators (AEDs) in the world at affordable prices. Defibtech designs and manufactures the FDA-approved Lifeline™ and ReviveR™ brand AEDs and related accessories. Defibtech’s products are sold through its network of distribution partners in the United States and around the world. Founded in 1999, Defibtech is headquartered in Guilford, Connecticut and manufactures all of its defibrillators in the United States in a state-of-the-art ISO-9001:2003 certified facility. For more information about Defibtech and its products.

Bron: Medizon B.V.

0