Minder dan een derde van de Nederlanders zonder kennis van reanimatie durft een AED te gebruiken om iemand te reanimeren. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voormalig TNS NIPO) in opdracht van zorgverzekeraar CZ en het Rode Kruis. Het Rode Kruis vindt deze cijfers zorgwekkend en roept alle Nederlanders op om in het geval van een reanimatie juist wel een AED te gebruiken.

“Het gebruik van een AED is heel simpel. Dat besef moet tussen de oren komen”, aldus het Rode Kruis. Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan een stroomstoot worden toegediend aan het hart, waardoor in veel gevallen het hartritme wordt hersteld.

Klik hier om te zien hoe de AED werkt.

Het gebruik van een AED in combinatie met reanimeren is van levensbelang. “Iedereen kan een AED bedienen, want het apparaat vertelt precies wat je moet doen”, zegt Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.

Scholen
Van de ondervraagden zonder kennis van reanimatie zou 42 procent een onbekende reanimeren. “Dat is alarmerend laag”, zegt het Rode Kruis. Van de Nederlanders mét kennis van reanimatie is 97 procent bereid om een onbekende te helpen. Daarom wil het Rode Kruis meer mensen overtuigen om zich te laten scholen.

“Hulp bieden begint al met 112 bellen. Dat is de eerste en belangrijkste stap bij een reanimatie.’
Rode Kruis

Maar ook zonder scholing kan er worden geholpen, zegt de hulporganisatie. “Hulp bieden begint al met 112 bellen. Dat is de eerste en belangrijkste stap bij een reanimatie. De meldkamercentralist begeleidt jou door de reanimatie. Ook de AED geeft vaak gesproken instructies.”

Bron: NOS.nl

aed kopen

Hypotheek Service nu ook 100% Hartveilig

Hypotheek Service heeft haar kantoren in Leek en Roden voorzien van Defibtech AED’s. Daardoor kunnen de hypotheekadviseurs snel en adequaat reageren wanneer er een hartstilstand op de kantoren of in de directe omgeving plaatsvindt.

Tjebbo Postma van Hypotheek Service legt uit dat hij de AED’s niet alleen voor z’n medewerkers en klanten beschikbaar wil stellen, maar dat ook buurtbewoners  dag en nacht over de apparatuur moeten kunnen beschikken. Daarom zijn de AED’s aan de buitenkant van de kantoren in speciale AED-kasten geplaatst. Deze kasten hebben verwarmingselementen en een ventilator, zodat de AED’s niet te koud of te warm worden opgeslagen.

Steeds meer mensen zijn getraind om een AED te gebruiken. Een deel van deze mensen heeft zich aangemeld in het platform van HartslagNu. Zij worden via de 112-meldkamer gealarmeerd om een slachtoffer van een hartstilstand te reanimeren en defibrilleren. In veel gevallen kunnen deze vrijwillige burenhulpverleners levensreddend werk verrichten voordat de ambulance ter plaatse is. Ook de medewerkers van Hypotheek Service zijn getraind en aangemeld bij HartslagNu (harttslagnu.nl). Maar dat is natuurlijk niet genoeg.

Om een buurt HartVeilig te maken is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden voor het platform van HartSlagNu.  Iedereen die in het bezit is van een geldig reanimatie certificaat kan meehelpen zijn buurtgenoten te redden. Dus meldt u zich aan en maak uw buurt 100% HartVeilig.

Bron: Medizon B.V.

Beademen nog steeds noodzakelijk

03-06-2014

Afgelopen weken bereikten de NRR weer diverse geluiden dat beademen tijdens reanimatie niet meer nodig is en instructeurs dit ook niet meer onderwijzen aan hun cursisten. De NRR wil via deze weg benadrukken dat beademen nog steeds een essentieel onderdeel is van de reanimatie. Afgelopen Europees reanimatie congres in Bilbao is dit wederom door diverse sprekers onder de aandacht gebracht. Het feit dat in Nederland veel slachtoffers van een circulatiestilstand worden gereanimeerd door omstanders en daarbij ook beademd worden lijkt steeds relevanter voor de relatief hoge kans op overleving in Nederland in een goede gezondheid. De NRR roept alle instructeurs dan ook op om ook het beademen in het onderwijs de aandacht te geven die het verdient.

Gecorrigeerde versie publicatie feedback beschikbaar
Op 11 maart is een publicatie over feedback op de website geplaatst. Deze publicatie bevatte echter een storende fout in het schema op pagina 17. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd en een verbeterde versie is op de website geplaatst. Voor iedereen die het pdf-document voor dinsdag 18 maart heeft gedownload geldt het advies dit nogmaals te downloaden en het oude bestand weg te gooien. In de publicatie is getracht kennis rondom feedback bondig weer te geven en te koppelen aan de onderwijskundige visie van de Nederlandse Reanimatie Raad. De bedoeling is de instructeur daarmee een handvat te geven voor het gebruik van feedbackmethoden. De publicatie is kosteloos als pdf via de website van de NRR te downloaden. Voor degenen, die daar prijs op stellen, is een gedrukte versie via de webshop tegen een vergoeding te bestellen.

Petitie voor structureel reanimatieonderwijs op school
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Door binnen de eerste 6 minuten de juiste hulp te bieden, verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer. Daarom is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen – jong en oud- kunnen reanimeren en defibrilleren. De Hartstichting wil graag dat op iedere middelbare school in Nederland structureel reanimatieonderwijs wordt gegeven. En is daarom een petitie gestart waarmee ze het onderwerp op de politieke agenda wil krijgen. Teken ook deze petitie op www.hartstichting.nl/petitie 

11e Nationaal Reanimatie Congres, presentaties online
Op woensdag 12 maart heeft het 11e Nationaal Reanimatie congres plaatsgevonden. Dit jaar hebben ruim 900 bezoekers ons congres bezocht. De NRR heeft voor het congres een dikke 7,5 mogen ontvangen van de bezoekers waarvoor uiteraard onze dank. De beschikbare hand-outs zijn te downloaden op onze website via deze link. Op woensdag 11 maart 2015 zal voor de twaalfde keer het congres georganiseerd worden. Voor degenen die verder vooruit plannen: Op woensdag 20 januari 2016 zal de NRR de nieuwe richtlijnen reanimatie presenteren.

De grootste reanimatie en defibrillatie trainingssessie ter wereld
Op vrijdag 6 juni organiseert de Hartstichting de grootste reanimatie en defibrillatie trainingssessie ter wereld. Met deze poging vraagt de hartstichting aandacht voor het belang van reanimatieonderwijs op middelbare scholen. De training vindt plaats in het Gelredome in Arnhem en heet Heartbeats. Om deze wereldrecordpoging tot een succes te maken hebben zij uw hulp nodig! De Hartstichting zoekt zowel reanimatie instructeurs als andere vrijwilligers om de dag tot een succes te maken. Meer informatie is te vinden op www.6juni.nl 

Folder “Word ook burgerhulpverlener”
Het aantal 6-minutenzones in Nederland groeit met de dag. Een 6-minutenzone wordt pas echt functioneel als er ook voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn die kunnen worden opgeroepen. Een reanimatiecursus is bij uitstek de plek om mensen te wijzen op deze 6-minutenzones en de bijdrage die de cursisten aan deze zones kunnen leveren. De presentatie voor de BLS/AED cursus zal hier ook op aangepast worden. Daarnaast heeft de Hartstichting folders beschikbaar die verspreid kunnen worden onder de cursisten. Deze zijn te bestellen en te downloaden via de website van de Hartstichting. De folders zijn ook te downloaden op de website van de NRR.

2nd annual European conference Medical Dispatching
Na een succesvolle start in Stockholm wordt dit jaar de tweede “Annual European Conference Medical Dispatching” georganiseerd in Praag. Medical Dispatching 2014 is een Europese conferentie met een specifieke focus op de meldkamers ambulancedienst. Het doel van de conferentie is om discussie en samenwerking tussen (medisch)leiders, medewerkers, wetenschappers en studenten te bevorderen. Meer informatie vind u op www.medical-dispatching.com.

Cursusregistratie in het CMS
Nog regelmatig komen er vragen binnen of men cursussen in het CMS moet registreren om zijn of haar instructeurkwalificaties geldig te houden. Op dit moment geldt dat men naast de verplichte 2 jaarlijkse bijscholing voor het verlengen van de aantekening BLS- en/of PBLS-instructeur tenminste 2 cursussen per 2 jaar moet geven. Deze cursussen hoeven niet in het CMS geregistreerd te worden als de cursussen al bij een andere overkoepelende organisatie geregistreerd worden. Dit kan zijn een EHBO-vereniging, Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, Reanimatiepartners, maar ook bijvoorbeeld het ziekenhuis waar men werkzaam is. Registreren mag uiteraard wel. Als het gaat om cursussen waar een kandidaat instructeur zijn status van volwaardig instructeur wil behalen dienen cursussen wel altijd volledig in het CMS geregistreerd te worden. Uiteraard geldt in beide gevallen dat het gaat om cursussen die voldoen aan de NRR standaard.

Website zorgwijzer.nl geeft aandacht aan reanimatie cursussen
Er zijn diverse zorgverzekeraars die vergoedingen bieden voor medische- of gezondheidscursussen. Deze vallen onder het kopje “preventieve zorg”. Een zorgverzekeraar biedt niet voor niets vergoedingen voor preventieve zorg. Zij hebben er namelijk geld voor over om jou en anderen gezond te houden. Gezonde verzekerden maken immers minder zorgkosten wat resulteert in lagere kosten voor de verzekeraar. Een flinke groep Nederlanders heeft op dit moment al een aanvullende verzekering voor preventieve zorg. Hier wordt echter maar beperkt gebruik van gemaakt. Ook een reanimatiecursus valt (meestal) onder een aanvullend pakket voor preventieve zorg. Meer informatie hierover op www.zorgwijzer.nl.

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad

Volg de laatste AED ontwikkelingen van www.defibtech.nl

27-03-2014

Lees meer over onze AED Family.

Bron: Medizon B.V.

Restart a Day

16-10-2013

Vandaag, woensdag 16 oktober 2013, vindt de allereerste editie van de door de Europese Reanimatieraad (ERC) georganiseerde “Restart a Heart Day” plaats. Het doel van deze dag is het grote publiek te leren een slachtoffer van een circulatiestilstand te reanimeren en hoe de zeer lage overlevingskansen na een circulatiestilstand te verhogen.

De campagne “Restart a Heart” sluit aan op een verklaring van het Europees Parlement van juni 2012 waarin aan alle lidstaten gevraagd wordt om een Europese voorlichtingsweek over een circulatiestilstand te organiseren, met als doel het grote publiek, de artsen en de andere gezondheidswerkers voor te lichten en op te leiden.
Elk jaar krijgen ongeveer 400.000 Europeanen een circulatiestilstand, waarvan 350.000 buiten het ziekenhuis. Een circulatiestilstand kan zich overal voordoen, te weten op straat, op de werkvloer, tijdens of na een intense fysieke inspanning. Het merendeel doet zich echter voor in de thuissituatie. Op dit ogenblik overleeft in Europa minder dan één op de tien slachtoffers. Onmiddellijk starten met Basale reanimatie kan de overlevingskansen verdubbelen of verdriedubbelen. Reanimatie door omstanders gebeurt in Europa echter slechts in 20% van de circulatiestilstanden buiten het ziekenhuis. “Spijtig genoeg krijgt slechts een kleine minderheid van de slachtoffers van een circulatiestilstand tijdig de noodzakelijke levensreddende handelingen toegediend” verklaart professor Maaret Castrén van het Zweedse Karolinska Institutet en voorzitter van de ERC.

De Europese reanimatieraad bevestigt dat een toename van het aantal mensen dat kan reanimeren jaarlijks meer dan 100.000 levens kan redden.

Het percentage door omstanders verrichte reanimaties varieert sterk in Europa: van 12% voor Andalusië (Spanje) en 15% in Duitsland tot hele hoge percentages in Nederland (61%) en Zweden (59%). Het huidige aantal overlevenden varieert van streek tot streek: in sommige landen hebben slachtoffers slechts 6% overlevingskansen (voornamelijk in Oost-Europa), in andere landen zoals in Nederland, Zweden en Noorwegen, waar het aantal door omstanders gestarte reanimaties hoger ligt, bedraagt het overlevingspercentage 40%. Als het aantal door omstanders gestarte reanimaties overal in Europa stijgt naar 60%, zoals in de landen met de hoogste reanimatie- en overlevingspercentages, moet het mogelijk zijn jaarlijks 100.000 extra mensenlevens te redden in Europa.

Om die cijfers in hun context te plaatsen, komt het geraamde aantal overlijdens aan een circulatiestilstand buiten een ziekenhuis in Europa (350.000) overeen met 1.000 doden per dag gedurende een heel jaar, zijnde het equivalent van het neerstorten van twee jumbojets elke dag van het jaar zonder overlevenden. Het aantal verkeersdoden in Europa bedraagt, ter vergelijking, jaarlijks 28.000. Toch liggen de bedragen die jaarlijks in de verkeers- en autoveiligheid geïnvesteerd worden fors hoger dan de in de CPR geïnvesteerde bedragen.
Meer informatie over deze dag vind u op www.restartaheart.eu op facebook en youtube.

De verschillende partners van de NRR (Hartstichting, Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis en de Vereniging VvAA) besteden al op zeer regelmatige basis aandacht aan bewustwording. Daarom is met de partners afgesproken deze dag in Nederland geen bijzondere aandacht te geven. 

Bron: Nederlandse Reanimatieraad

U investeert toch ook in een veilige en gezonde werkomgeving?

24-01-2013

Wist u dat Defibtech ook AED apparatuur verhuurt voor een contractperiode van 5 jaar? Gedurende 5 jaar nemen wij al het onderhoud van de AED voor onze rekening. U bent er dan verzekerd van dat uw AED altijd gebruiksklaar is voor levensreddend handelen!

Bent u leidinggevende van een zorginstelling of een groot bedrijf waar veel mensen bijeenkomen? Wellicht is dit een goede oplossing om uw organisatie hartveilig te maken! Uw lease AED is voorzien van alle AED accessoires voor het direct inzetten van de AED. U investeert toch ook in een veilige en gezonde werkomgeving?

Bron: Medizon B.V.

Defibtech trainers uitgereikt.

31-03-2012

Tijdens het NRR Congres, dat op 7 maart werd georganiseerd in Nieuwegein verlootte Medizon een Defbtech AED trainer. Hiervoor moest geraden worden hoeveel elektrodenstekkers er in een vaas zaten. De antwoorden van de talloze deelnemers varieerden van 200 tot 2.000 stuks. Twee deelnemers gokten 520 stuks en zaten daarmee slechts 1 stekker van het goede antwoord; 519. Medizon besloot beide kandidaten een AED trainer te gunnen. De twee gelukkigen zijn: Nadine Stomilovic uit Amsterdam werkzaam in het AMC en de heer J. de Vries uit Kampen, werkzaam bij GGD Flevoland/RAV. Beide Congres-gangers waren zeer verrast en blij de Defibtech Trainer in ontvangst te kunnen nemen. Ubelien de Weerd van Medizon reikte de trainers donderdag 29 maart uit aan de winnaars. We hopen dat ze vele mensen de vaardigheden van reanimeren en AED bedienen kunnen leren.

Bron: Medizon B.V.

Waar moeten buitenkasten aan voldoen?

15-02-2012

Momenteel is de buitenkast voor de AED volop in het nieuws. Dat is begrijpelijk, want we hebben een periode van stevige vorst achter de rug. Diverse soorten AED-kasten in diverse prijsklassen worden aangeboden, en het beeld ontstaat dat al deze kasten doen wat er van verwacht mag worden. Opvallend is dat weinig fabrikanten zich hebben verdiept in de omgevingseisen van de verschillende soorten AED’s. Deze eisen staan in de handleidingen van de AED en gelden als voorwaarde voor het bieden van garanties. Als importeur van Defibtech ziet Medizon hier een groot gevaar. Een reden te meer om de voorwaarden voor de Defibtech Lifeline AED’s nogmaals onder de aandacht te brengen. Een Defibtech Lifeline AED dient opgeslagen te worden tussen 0˚ en 50˚C. De relatieve luchtvochtigheid kan tussen de 5% en 95% (niet condenserend) liggen. Wij adviseren u om de leverancier van uw AED-buitenkast dit schriftelijk te bevestigen. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan zal de kast als niet toereikend worden gekenmerkt en kan Medizon onmogelijk garant staan voor haar product.

Bron: Medizon B.V.

Hartveilig wonen-trofee voor Bronckhorst.

18-02-2011

De gemeente Bronckhorst is de eerste in de regio Achterhoek en Noord-Oost Gelderland die volledig ‘hartveilig’ is. Daarvoor ontving ze deze week een transparante trofee.

Hartveilig wil zeggen dat een gemeente op alle risicoplekken een AED (automatische externe defibrillator) heeft hangen. Belangrijker nog is dat deze ook bediend kan worden door een vrijwilliger.

Jan Otten van de gemeente Bronckhorst begeleidde het Hartveilig Wonen-project. Dat begon in 2008 nadat er een risico-analyse werd gemaakt van de aanrijtijden van de ambulances. Uit deze analyse bleek op welke plekken er het beste een AED geplaatst kon worden. Daarna zijn vrijwilligers geworven door dorpsbelangenorganisaties. Mensen die al de nodige cursussen hadden gevolgd maar ook mensen die nog opgeleid moesten worden om een AED te bedienen.

Inmiddels zijn 230 vrijwilligers actief voor 26 AED’s verspreid over de 44 kernen van de gemeente Bronckhorst. Overigens zijn er plannen de AED-dichtheid nog verder te verhogen door ook apparatuur die al in bedrijven aanwezig is, in te zetten.

Bron: De Gelderlander.

Bezoek Medizon op de SSA Beurs (15-17 maart 2011)

24-01-2011

Op de SSA Beurs, die plaatsvindt op 15, 16 en 17 maart in de Rai te Amsterdam, is Medizon vertegenwoordigd met een stand. SSA is hét platform voor beveiliging & brandveiligheid. Bezoek ons op stand 10.011.

Bron: Medizon B.V.

0