Defibtech Nederland aangesloten bij MVO Nederland

20-06-2017

Defibtech Nederland is per 1 juni 2017 partner geworden van MVO Nederland. MVO Nederland is een organisatiedie bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijeen brengt om samen maatschappelijke problemen op te lossen. MVO Nederland streeft naar een wereld die volledig klimaatneutraal is, met gelijke rechten voor iedereen. Als partner van MVO Nederland draagt Defibtech Nederland met haar activiteiten, actief bij om deze idealen te realiseren; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

MVO Activiteiten
Door te innoveren/investeren in nieuwe technologieën draagt Defibtech Nederland bij aan een verbeterde leefomgeving. Zo is er in software geïnvesteerd om AED onderhoudsbezoeken efficiënter in te plannen,waardoor het brandstof verbruik met 30% isgereduceerd. Tevens realiseert de software dat het onderhoud volledig papierloos wordt verricht, waardoor er geen papier wordt verspild. De nieuwste ontwikkeling op het gebied van duurzaam onderhoud is DefibCom. DefibCom is een innovatieve technologie die ervoor zorgt dat uw AED 24/7 op afstand wordt gemonitord. Door de AED te monitoren worden batterijen en electroden ‘just in time’vervangen. Hierdoor worden verbruiksonderdelen optimaal benut en pas vervangen wanneer de houdbaarheidsdatum bijna wordt bereikt.

Doordat Defibtech Nederland is aangemeld bij Stibat en RTA, wordende gebruikte onderdelen met zorg verwerkt.Stibat draagt als kenniscentrum zorg voor een wettelijk correcte wijze van inzamelen en recyclen van batterijen. RTA draagt zorg voor de verplichte verwijderingsbijdrage waaraan elektronische apparatuur moet voldoen. De bijdragen worden ingezet voor het verantwoord demonteren en recyclen van ingeleverde apparatuur.

Voor meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunt u kijken op de website van MVO Nederland: https://mvonederland.nl/organisatie/defibtech-nederland

Bron: Medizon B.V.

Eigenaar van Medizon investeert in een groene toekomst

20-04-2014

Goed ondernemerschap en je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen horen onlosmakelijk bij elkaar. In ons MVO beleid richten we ons op de juiste balans tussen de 3 aspecten van duurzaamheid :People (mensen), Planet (milieu) en Profit (waarde).

Bron: Medizon B.V.

0