Beademen nog steeds noodzakelijk

03-06-2014

Afgelopen weken bereikten de NRR weer diverse geluiden dat beademen tijdens reanimatie niet meer nodig is en instructeurs dit ook niet meer onderwijzen aan hun cursisten. De NRR wil via deze weg benadrukken dat beademen nog steeds een essentieel onderdeel is van de reanimatie. Afgelopen Europees reanimatie congres in Bilbao is dit wederom door diverse sprekers onder de aandacht gebracht. Het feit dat in Nederland veel slachtoffers van een circulatiestilstand worden gereanimeerd door omstanders en daarbij ook beademd worden lijkt steeds relevanter voor de relatief hoge kans op overleving in Nederland in een goede gezondheid. De NRR roept alle instructeurs dan ook op om ook het beademen in het onderwijs de aandacht te geven die het verdient.

Gecorrigeerde versie publicatie feedback beschikbaar
Op 11 maart is een publicatie over feedback op de website geplaatst. Deze publicatie bevatte echter een storende fout in het schema op pagina 17. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd en een verbeterde versie is op de website geplaatst. Voor iedereen die het pdf-document voor dinsdag 18 maart heeft gedownload geldt het advies dit nogmaals te downloaden en het oude bestand weg te gooien. In de publicatie is getracht kennis rondom feedback bondig weer te geven en te koppelen aan de onderwijskundige visie van de Nederlandse Reanimatie Raad. De bedoeling is de instructeur daarmee een handvat te geven voor het gebruik van feedbackmethoden. De publicatie is kosteloos als pdf via de website van de NRR te downloaden. Voor degenen, die daar prijs op stellen, is een gedrukte versie via de webshop tegen een vergoeding te bestellen.

Petitie voor structureel reanimatieonderwijs op school
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Door binnen de eerste 6 minuten de juiste hulp te bieden, verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer. Daarom is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen – jong en oud- kunnen reanimeren en defibrilleren. De Hartstichting wil graag dat op iedere middelbare school in Nederland structureel reanimatieonderwijs wordt gegeven. En is daarom een petitie gestart waarmee ze het onderwerp op de politieke agenda wil krijgen. Teken ook deze petitie op www.hartstichting.nl/petitie 

11e Nationaal Reanimatie Congres, presentaties online
Op woensdag 12 maart heeft het 11e Nationaal Reanimatie congres plaatsgevonden. Dit jaar hebben ruim 900 bezoekers ons congres bezocht. De NRR heeft voor het congres een dikke 7,5 mogen ontvangen van de bezoekers waarvoor uiteraard onze dank. De beschikbare hand-outs zijn te downloaden op onze website via deze link. Op woensdag 11 maart 2015 zal voor de twaalfde keer het congres georganiseerd worden. Voor degenen die verder vooruit plannen: Op woensdag 20 januari 2016 zal de NRR de nieuwe richtlijnen reanimatie presenteren.

De grootste reanimatie en defibrillatie trainingssessie ter wereld
Op vrijdag 6 juni organiseert de Hartstichting de grootste reanimatie en defibrillatie trainingssessie ter wereld. Met deze poging vraagt de hartstichting aandacht voor het belang van reanimatieonderwijs op middelbare scholen. De training vindt plaats in het Gelredome in Arnhem en heet Heartbeats. Om deze wereldrecordpoging tot een succes te maken hebben zij uw hulp nodig! De Hartstichting zoekt zowel reanimatie instructeurs als andere vrijwilligers om de dag tot een succes te maken. Meer informatie is te vinden op www.6juni.nl 

Folder “Word ook burgerhulpverlener”
Het aantal 6-minutenzones in Nederland groeit met de dag. Een 6-minutenzone wordt pas echt functioneel als er ook voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn die kunnen worden opgeroepen. Een reanimatiecursus is bij uitstek de plek om mensen te wijzen op deze 6-minutenzones en de bijdrage die de cursisten aan deze zones kunnen leveren. De presentatie voor de BLS/AED cursus zal hier ook op aangepast worden. Daarnaast heeft de Hartstichting folders beschikbaar die verspreid kunnen worden onder de cursisten. Deze zijn te bestellen en te downloaden via de website van de Hartstichting. De folders zijn ook te downloaden op de website van de NRR.

2nd annual European conference Medical Dispatching
Na een succesvolle start in Stockholm wordt dit jaar de tweede “Annual European Conference Medical Dispatching” georganiseerd in Praag. Medical Dispatching 2014 is een Europese conferentie met een specifieke focus op de meldkamers ambulancedienst. Het doel van de conferentie is om discussie en samenwerking tussen (medisch)leiders, medewerkers, wetenschappers en studenten te bevorderen. Meer informatie vind u op www.medical-dispatching.com.

Cursusregistratie in het CMS
Nog regelmatig komen er vragen binnen of men cursussen in het CMS moet registreren om zijn of haar instructeurkwalificaties geldig te houden. Op dit moment geldt dat men naast de verplichte 2 jaarlijkse bijscholing voor het verlengen van de aantekening BLS- en/of PBLS-instructeur tenminste 2 cursussen per 2 jaar moet geven. Deze cursussen hoeven niet in het CMS geregistreerd te worden als de cursussen al bij een andere overkoepelende organisatie geregistreerd worden. Dit kan zijn een EHBO-vereniging, Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, Reanimatiepartners, maar ook bijvoorbeeld het ziekenhuis waar men werkzaam is. Registreren mag uiteraard wel. Als het gaat om cursussen waar een kandidaat instructeur zijn status van volwaardig instructeur wil behalen dienen cursussen wel altijd volledig in het CMS geregistreerd te worden. Uiteraard geldt in beide gevallen dat het gaat om cursussen die voldoen aan de NRR standaard.

Website zorgwijzer.nl geeft aandacht aan reanimatie cursussen
Er zijn diverse zorgverzekeraars die vergoedingen bieden voor medische- of gezondheidscursussen. Deze vallen onder het kopje “preventieve zorg”. Een zorgverzekeraar biedt niet voor niets vergoedingen voor preventieve zorg. Zij hebben er namelijk geld voor over om jou en anderen gezond te houden. Gezonde verzekerden maken immers minder zorgkosten wat resulteert in lagere kosten voor de verzekeraar. Een flinke groep Nederlanders heeft op dit moment al een aanvullende verzekering voor preventieve zorg. Hier wordt echter maar beperkt gebruik van gemaakt. Ook een reanimatiecursus valt (meestal) onder een aanvullend pakket voor preventieve zorg. Meer informatie hierover op www.zorgwijzer.nl.

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad

0